WERVEN VAN GELDEN

Het Trustfonds zal haar kennis en netwerk aanwenden om gelden te werven. Dit geschiedt ondermeer door het benaderen van particulieren, overheden, instellingen en/of andere fondsen voor bijdragen, subsidies, schenkingen en legaten. Het bestuur van het Trustfonds zal er op toezien dat de kosten die worden gemaakt voor het werven van gelden in redelijke verhouding staan tot de inkomsten.

DOELSTELLINGEN
BELEIDSPLAN
WERKZAAMHEDEN
BESTEDING VAN GELDEN
VERMOGENSBEHEER