WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden van het Trustfonds bestaan uit het genereren van financiën en de inzet van middelen en kennis waarmee het Trustfonds en de met haar samenwerkende partijen de algemeen nut beogende onderdelen van doelstellingen en meerjarenvisie(s) ten uitvoer kan brengen.

Concrete voorbeelden van werkzaamheden van het Trustfonds en door het Trustfonds ondersteunde projecten, zijn beschreven in het hoofdstuk PROJECTEN op deze website.

BELEIDSPLAN
WERVEN VAN GELDEN
BESTEDING VAN GELDEN
VERMOGENSBEHEER