Werken als een Paard, naschools project

In schooljaar 2016 / 2017 zijn we gestart met een pilot van een naschoolse versie van Werken als een Paard, vakantieschool. 15 kinderen uit groep 8 van de Nelson Mandela basisschool (gevestigd in een uitdagende wijk op Rotterdam-Zuid) zullen 34 weken lang elke maandagmiddag na school een naschools programma volgen. De meeste van deze kinderen zullen na de basisschool doorstromen naar het VMBO en dat is precies onze doelgroep.

In 34 weken willen we de wereld van de kinderen vergroten en ze hun eigen plaats daarin laten ontdekken. Na gesprekken met onderwijsinstellingen is gebleken dat juist hier veel behoefte aan is. Naast het vergroten van kennis over de wereld om hen heen, werken we ook aan het vergroten van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van zelfkennis en enkele (sociaal-emotionele) vaardigheden. Met dit pakket hopen we de kinderen te stimuleren de juiste studiekeuzes te maken, de kans op vroegtijdige schooluitval te verkleinen en de kans op het vinden van een baan te vergroten.