VERMOGENSBEHEER

Het beheer van het vermogen berust bij het bestuur van het Trustfonds en bij door het bestuur van het Trustfonds ingeschakelde experts. Middels de samenstelling van het bestuur van het Trustfonds zal de aanwezigheid van financiële expertise in het bestuur worden geborgd

De financiële organisatie en administratie van het Trustfonds wordt ingericht op de manier zoals in de statuten bepaald. De jaarrekening met toelichting wordt opgesteld door een door het Trustfonds ingeschakelde registeraccountant.  Bestuursleden van het Trustfonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

DOELSTELLINGEN
BELEIDSPLAN
WERKZAAMHEDEN
WERVEN VAN GELDEN
BESTEDING VAN GELDEN