Tagarchief: Rotterdamsche Manege

Werken als een Paard, vergeten kinderen

Mede op aangeven van de Wethouder Onderwijs van de Gemeente Rotterdam zijn we een project gestart voor een groep ‘vergeten kinderen’ in Rotterdam. Deze kinderen zitten in crisisopvang, bijvoorbeeld omdat ze met geweld in aanraking zijn gekomen. Hun leefwereld is op z’n kop gezet. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van deze kinderen. Omdat ze zich vaak letterlijk moeten schuilhouden en er binnen de crisisopvang niet altijd mogelijkheden zijn om iets leuks te ondernemen, bieden wij ze een leuke dag aan waarmee ze hun zorgen even kunnen vergeten. Na een pilot van het project voor 10 kinderen in oktober 2016, gaan we het project in de zomer van 2017 voor een grotere groep kinderen aanbieden.

Werken als een Paard, vakantieschool

In samenwerking met Gemeente Rotterdam (Leren Loont), is een Werken als een Paard vakantieschool programma ontwikkeld. Het programma geeft schoolkinderen die in de schoolvakanties (financieel) niet in staat zijn om op vakantie te gaan, de gelegenheid mee te doen aan een leuke en educatieve activiteit tijdens de zomervakanties. Het project is met een pilot begonnen in 2013.  In de zomervakantie van 2016 hebben 140 kinderen aan het project deelgenomen op het terrein van de Rotterdamsche Manège. 12 kinderen met autisme hebben een aangepast programma gevolgd.

Talenten Trainings Centrum

De Rotterdamsche Manège richtte het KNHS Talenten Trainings Centrum (TTC) Zuid-Holland op om jonge talentvolle ruiters en amazones tussen de 12 en 21 te scouten, begeleiden en te verbeteren. In 2012 ging het TTC-dressuurprogramma van start en sinds 2013 is er eenzelfde opzet voor jonge springtalenten. Zowel paard- als ponycombinaties uit Zuid-Holland kunnen deelnemen aan het programma. Het TTC Zuid-Holland zet toptrainers in om de talenten te begeleiden in hun (top)sportcarriere.

Herstel monumentaal pand manege

De 177- jarige Rotterdamsche Manege is de oudste rijvereniging in Nederland. De manege is gevestigd in een pand met een monumentenstatus. Dit pand maakt deel uit van ons nationale hippisch historisch erfgoed en dient behouden te worden. In 2014 is de Stichting tot instandhouding van de Rotterdamsche Manege een project gestart om noodzakelijke werkzaamheden te laten verrichten aan het monumentale pand van de Rotterdamsche Manege. Het Trustfonds is aangeschreven om de Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamsche Manege financieel te ondersteunen; bijdragen vanuit de overheid tot behoud van het monument zijn niet voldoende om de kosten te dekken.