SCHENKINGEN

Onze stichting werkt zonder subsidies en is voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren. Met donaties kunnen we onze projecten meerjarig uitvoeren en ons sociaal-maatschappelijk programma verder uitbouwen. Onze stichting is in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status waardoor aan schenkingen belastingvoordelen verbonden kunnen zijn. Schenkingen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL48FVLB0226646637, ten name van Stichting Trustfonds Hippische alliantie Rotterdam.

Founders
Het financiële fundament van het Trustfonds is gelegd door vier Founders. In 2015 is een vijfde Founder toegetreden. In overleg met deze families kunnen er nog andere families tot deze groep toetreden.

Kringen
De Stichting kent drie Kringen waar begunstigers aan kunnen deelnemen:
– de Salinero Kring  (€ 30.000,- per jaar)
– de Bonfire Kring (€ 15.000,- per jaar)
– de Totilas Kring (€ 7.500,- per jaar)

Deelnemers aan de Kringen krijgen, indien gewenst, een naamsvermelding op de Kringenwand en op tribunestoelen in het gebouw ‘de Grandstand’ aan de Kralingseweg 120 te Rotterdam.

GrandStand_wand

Overige schenkingen
Naast deelname aan één van onze Kringen, is elke andere schenking uiteraard ook meer dan welkom. Met behulp van onze partners NautaDutilh en Mazars leveren we maatwerk voor elke (periodieke) schenking. Ook een Fonds op Naam behoort tot de schenkingsmogelijkheden.  Indien een notariële akte is gewenst, kan de Stichting dit verzorgen zonder kosten voor de begunstiger.

Steun ons
Via iDeal kunt u ons ook direct steunen, klik hier!

Regelgeving
De Anbi status van de Stichting kan fiscale voordelen voor begunstigers met zich mee brengen. In deze brief van Mazars vindt u informatie over de relevante regelgeving en mogelijke belastingvoordelen.

Contact
Voor meer informatie over de schenkingsmogelijkheden en de projecten van de Stichting, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting:
dhr. A. Rozendaal
f.rozendaal@stichtingtrustfonds-har.nl 
T 06 27 42 21 55