Categorie archief: Geen categorie

Werken als een Paard, vergeten kinderen

Mede op aangeven van de Wethouder Onderwijs van de Gemeente Rotterdam zijn we een project gestart voor een groep ‘vergeten kinderen’ in Rotterdam. Deze kinderen zitten in crisisopvang, bijvoorbeeld omdat ze met geweld in aanraking zijn gekomen. Hun leefwereld is op z’n kop gezet. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van deze kinderen. Omdat ze zich vaak letterlijk moeten schuilhouden en er binnen de crisisopvang niet altijd mogelijkheden zijn om iets leuks te ondernemen, bieden wij ze een leuke dag aan waarmee ze hun zorgen even kunnen vergeten. Na een pilot van het project voor 10 kinderen in oktober 2016, gaan we het project in de zomer van 2017 voor een grotere groep kinderen aanbieden.

Werken als een Paard, naschools project

In schooljaar 2016 / 2017 zijn we gestart met een pilot van een naschoolse versie van Werken als een Paard, vakantieschool. 15 kinderen uit groep 8 van de Nelson Mandela basisschool (gevestigd in een uitdagende wijk op Rotterdam-Zuid) zullen 34 weken lang elke maandagmiddag na school een naschools programma volgen. De meeste van deze kinderen zullen na de basisschool doorstromen naar het VMBO en dat is precies onze doelgroep.

In 34 weken willen we de wereld van de kinderen vergroten en ze hun eigen plaats daarin laten ontdekken. Na gesprekken met onderwijsinstellingen is gebleken dat juist hier veel behoefte aan is. Naast het vergroten van kennis over de wereld om hen heen, werken we ook aan het vergroten van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van zelfkennis en enkele (sociaal-emotionele) vaardigheden. Met dit pakket hopen we de kinderen te stimuleren de juiste studiekeuzes te maken, de kans op vroegtijdige schooluitval te verkleinen en de kans op het vinden van een baan te vergroten.

Werken als een Paard, speciaal onderwijs

Doel van het project ‘Werken als een Paard, speciaal onderwijs’ is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zeer moeilijk lerende kinderen met een meervoudige handicap uit het speciaal onderwijs (7 – 13 jaar) door training met inzet van paarden. De meervoudige handicap bestaat meestal uit autisme, gedragsproblemen en/of functioneren op een lager niveau (IQ soms minder dan 35). De kinderen hebben ook allemaal moeite met zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Op dit moment volgen 15 leerlingen van de St. Mattheusschool eens per week het Werken als een Paard programma bij Rijvereniging De Hazelaar.

Werken als een Paard, vakantieschool

In samenwerking met Gemeente Rotterdam (Leren Loont), is een Werken als een Paard vakantieschool programma ontwikkeld. Het programma geeft schoolkinderen die in de schoolvakanties (financieel) niet in staat zijn om op vakantie te gaan, de gelegenheid mee te doen aan een leuke en educatieve activiteit tijdens de zomervakanties. Het project is met een pilot begonnen in 2013.  In de zomervakantie van 2016 hebben 140 kinderen aan het project deelgenomen op het terrein van de Rotterdamsche Manège. 12 kinderen met autisme hebben een aangepast programma gevolgd.

Werken als een Paard, symposium

Op 18 februari 2016 hebben we voor zo’n 100 deelnemers een symposium georganiseerd over de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van paarden bij therapie en training van mensen met autisme en/of een neurologische aandoening. Dagvoorzitter was Tom van ’t Hek. Een overzicht van sprekers is te vinden op www.symposiumhippischetherapie.nl. Deelnemers en sprekers hebben zich uitgesproken voor een vervolg op het symposium en voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de inzet van paarden bij genoemde training en therapie.

Stimulering Vrijwilligerswerk

In 2014, 2015 en 2016 hebben we in samenwerking met een partner van de Hippische Alliantie Rotterdam, haar medewerkers en Rijvereniging de Hazelaar de kinderen van de Visio school een leuke en educatieve dag aangeboden. De kinderen van de Visio school hebben een visuele of meervoudige beperking. De kinderen hebben met behulp van vele vrijwilligers kennis gemaakt met de paardensport door middel van voelen en ervaren.

Thema-avond voor verenigings-bestuurders

In 2015 is er in samenwerking met KNHS regio Zuid-Holland en KNHS een thema-avond georganiseerd voor bestuursleden van rijverenigingen uit de regio Zuid-Holland. 60 (vrijwillige) verenigingsbestuurders uit de regio Zuid-Holland hebben aan de avond deelgenomen en kennis vergroot op het gebied van wedstrijdorganisatie en omgaan met calamiteiten.

Educatief Programma

In samenwerking met de Rotterdamsche Manege is in 2015 een educatief programma opgezet. Annemarie van der Toorn heeft een clinic gegeven over het gebruik van een hartslagmeter bij paarden. De clinic begon met het theorie gedeelte waarna de clinic werd voortgezet in de piste van de Rotterdamsche Manege. Er werden 3 paarden getraind met behulp van een hartslagmeter, met als doel de deelnemers informeren over hoe te werken met een hartslagmeter en hoe het helpt het paard beter te begrijpen en daarmee gericht te kunnen trainen. In totaal hebben 25 personen aan dit educatieve programma deelgenomen.