BEGUNSTIGERS

De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam is zeer dankbaar voor de genereuze ondersteuning van de hieronder genoemde personen, bedrijven en instellingen én van degenen die anoniem wensen te blijven, wiens bijdragen het mogelijk maken een robuust sociaal maatschappelijk programma op te zetten en uit te bouwen.

Founders
– Familie de Bruin
– Familie Cordia
– Familie Dura
– Familie Lavooij
– Familie Vellekoop

Deelnemers Salinero Kring
– B.H.C. de Bruin
– Familie Dura
– Rabobank Rotterdam
– Bestuur Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam
– N.N.
– N.N.

Deelnemers Bonfire Kring 
– W. Zegwaard
– N.N.
– N.N.

Deelnemers Totilas Kring
– Leendert Bikker
– CALDIC B.V.
– Hans en Marianne ten Cate
– K. de Clercq Zubli
– Familie Doeksen
– Joost en Hermien Goderie
– Vic van Heeswijk
– Ron Jansen, Ebbinge
– A. de Jong Groep
– Maasmond B.V.
– Ton en Anne-Miek Nelissen
– NIBC Bank N.V.
– Van Oostrom
– Theo en Irene de Rooij
– Gerard en Sandra Rook
– Hester en Dick Verbeek
– Dhr. en mw. A. van ’t Wout
– N.N.

Begunstigers met een Fonds op Naam

Fondsen
– Fonds Gehandicaptensport
– N.N.
– N.N.

Overige begunstigers
– Alphatron Holding BV, Dick Slingerland
– Clemens Hodes Fonds
– De Vijverborgh Beheer BV, familie Ouwerkerk
– Hollandia BV
– Familie Geerling
– Van der Mandele Stichting
– Nedspice Sourcing BV
– ProDelta Holding B.V.
– Sterk Werk, Harry Scholte
– Stichting Van der Toorn
– Stichting Vincentius Rotterdam
– N.N.
– N.N.